Co to są pływy? Dlaczego występują?

1 maja, 2021Kursy i szkolenia Standard

Są to ruchy wody, wznoszące i opadające, przypływy i odpływy, które w zależności od miejsca na kuli ziemskiej występują raz na dobę (na równiku) lub dwa razy (w strefie umiarkowanej). Pływy spowodowane są wzajemnym oddziaływaniem na siebie Ziemi, Słońca i Księżyca, przy czym najsilniej związane są z Księżycem, jego fazą. Faza Księżyca określona jest przez jego położenie, w pełni i nowiu pływy są najsilniejsze.

Pływy morskie

Na morzu różnica w poziomie wody nie przekracza 1m ale już na oceanie może dochodzić do 10m. Oprócz pionowych, występują również poziome ruchy mas wodnych – prąd pływowy. Te zjawiska były opisywane już w starożytności, zajmował się nimi również Galileusz oraz Izaak Newton, który powiązał je z siłą grawitacji.

Jak wykorzystać pływy?

Fale pływowe od lat są atrakcją turystyczną w Chinach, na rzece Qiantang, w której ujście wdziera się wezbrana woda i powstaje coś podobnego do tsunami. Ostatnio porwały one turystów, na szczęście nikt nie zginął. Najpotężniejsze fale pływowe, dochodzące do 15 m występują również w Kanadzie, z zatoce Bay of Fundy. Ogromna energia wody może być wykorzystana przez człowieka do wytworzenia energii elektrycznej. Istnieją już wprawdzie farmy pływowe ale potencjał energetyki morskiej nie jest obecnie wykorzystany. W Polsce tego źródła energii nie należy brać pod uwagę, gdyż na Bałtyku pływy są minimalne.