Distress alert

Distress alert gwarancją bezpiecznej żeglugi

14 sierpnia, 2021Uncategorized Standard

Distress alert znany również jako distress signal oznacza sygnał SOS. Wykorzystywany jest do uzyskiwania pomocy w żegludze morskiej, w lotnictwie czy w spinaczce górskiej. Słowo „distress” oznacza zaniepokojenie i wiąże się ze znanym hasłem „mayday”.

Zastosowanie distress alarmu

Użycie sygnałów o poważnym lub bezpośrednim niebezpieczeństwie wykorzystywane jest w okolicznościach, gdy osobie lub grupie ludzi czy statkowi, wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy. Przez odpowiednie łącza należy przekazać distress alert (link) o kryzysowej sytuacji wraz z lokalizacją. Komunikat  zastosowany tam, gdzie nie istnieje poważne lub bezpośrednie zagrożenie życia wiąże się wysokimi karami za fałszywe, nieuzasadnione lub żartobliwe sygnały o niebezpieczeństwie. Przekazywane informacje powinny być świadome, proceduralne, jasne i zwięzłe.

Sygnały radiowe na morzu

Poprzez komunikaty radiowe, wyświetlanie widocznego wizualnego przedmiotu lub wydawanie dźwięku słyszalnego z daleka, przekazywana jest informacja o niebezpieczeństwie. Podczas łączności radiowych często konieczne jest przeliterowanie znaków wywoławczych lub innych wyrazów obcego pochodzenia.  Z tego względu powstał alfabet radiowy, w którym każdej literze odpowiada ustalone słowo. Dzięki temu polepszyła się komunikacja załogi i służb, co na pewno przekłada się na bezpieczeństwo żeglugi.